CHÚ LẠI KHÔNG NỂ ANH!

—————————-
1. Ông không uống là không tôn trọng tôi
=> Xin lỗi tôi hầu như không tôn trọng ai ép tôi uống.
2. Cả bàn uống, ông không uống mất vui.
=> Ông xem cả bàn vẫn vui và bằng chứng là họ vẫn uống.
3. Không uống được nhiều thì cũng làm một chén
=> Với tôi một chén cũng là nhiều rồi.
4. Cứ uống hết mình đi, say bạn đưa về.
=> Khi say là tôi không về, mà không về là không được, không được tức là tôi phải về, mà muốn về thì tôi không được say.
5. Nốt chai này rồi anh em mình về
=> Đây có phải công việc đâu mà “nốt cho xong”
6. Nể nhau thì uống nốt chén này đi!
=> Nếu ông coi tôi uống để chứng minh tôi nể ông thì.. tôi không uống, chắc ông hiểu chứ?
7. Rượu bất khả ép, ép bất khả từ.
=> Câu này hay này, vế đầu là do thầy dạy, vế sau do bọn phàm phu thêm vào mà tôi thì không chơi với bọn tục tử!
8. Chén này uống vì …
=> Tôi không uống rượu làm thước đo…
9. Trăm phần trăm
=> Ông vội thì đi trước đi
10. Chỉ có thằng sợ vỡ mới không dám uống
=> Chỉ có thằng không não mới không sợ vợi
11. Đàn ông ai lại đi uống nước ngọt
=> Uống rượu cũng chắc gì đã là đàn ông!

Nguồn: Sưu tầm

#trainghiemsong

#yeudocsach

Cùng tham gia nhóm Yêu Đọc Sách để nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *