CHO DÙ LÀ TÌNH BẠN HAY TÌNH YÊU, NHẤT ĐỊNH PHẢI Ở BÊN CẠNH NHỮNG NGƯỜI LUÔN VUI VẺ LẠC QUAN NHÉ!

Tôi có thể thường xuyên nói với cậu rằng cậu độc lập, cậu tuyệt vời, tất cả mọi việc cậu đều có thể tự hoàn thành một mình, cậu thông minh và chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. 

Nhưng tôi không muốn để cậu phải thiệt thòi như vậy. Tôi sẽ nói với cậu rằng cậu không cần phải quá độc lập, không cần phải theo đuổi sự hoàn hảo. 

Cậu không cần phải từ chối chân thành vì sợ mất đi, không cần phải cô đơn ôm gối cuộn tròn ngủ. 

Cậu không có cảm giác an toàn, cậu không thèm để ý. Nhưng tôi để ý!

Cậu có thể khóc ở đây, trước mặt tôi cậu có thể ầm ĩ có thể kêu đau, cho dù cậu vô lý gây rối cuồng loạn tôi cũng sẽ không để cậu chịu một chút lạnh lùng và cô đơn, bởi vì tôi biết cậu đang sợ hãi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *