#chienbinhCác chiến binh vĩ đại (phần 6)Câu truyện về những người lưu danh sử sách v…

#chienbinh
Các chiến binh vĩ đại (phần 6)
Câu truyện về những người lưu danh sử sách vì lòng can đảm vượt bậc, đã một mình chống lại nhiều kẻ thù, khiến người đương thời và hậu thế phải kính ngưỡng.
Honda Tadakatsu (1548 – 1610) sống ở cuối thời Chiến quốc Nhật Bản và đầu thời Edo. Ông là một trong Tứ thiên vương của nhà Tokugawa, đã lập nhiều công trạng để giúp Tokugawa Ieasu ngồi lên vị trí Shogun thống trị toàn nước Nhật. Trong suốt quãng đời chinh chiến ông đã trải qua hàng trăm trận đánh, chiến thắng nhiều samurai danh tiếng mà không hề bị một vết thương đáng kể nào.
Nhiều sứ quân sừng sỏ nhất đương thời đã có lời ca ngợi tài vũ nghệ của ông. Oda Nobunaga nhận xét ông là “samurai trong các samurai”. Toyotomi Hideyoshi nói ông là samurai mạnh nhất miền đông, Takeda Shingen thì gọi ông là “bảo vật của Tokugawa”.
Tương truyền bộ trang bị ra trận của Honda Tadakatsu cũng là huyền thoại. Ông cưỡi con ngựa tên là Mikunikuro (Tam Quốc Hắc) màu đen tuyền chạy nhanh như Xích Thố. Cây giáo của ông tên gọi Tonbo giri (Tinh Linh Thiết) là một trong tam đại thần thương của Nhật Bản. Thanh kiếm của ông tên là Nakatsukasa (Trung Vụ – trung thành và chuyên chú) do thợ rèn huyền thoại Masamune chế tác.
Một trong những thời khắc oai hùng nhất của ông là năm 1584. Khi ấy Toyotomi Hideyoshi đem 2 vạn quân truy kích chúa công Tokugawa Ieasu của ông. Chỉ với 400 người, Honda Tadakatsu đã lập chốt chặn bên bờ sông Shonai. Một mình ông phi ngựa lên trước thách các tướng bên phe địch giao chiến hệt như Trương Phi bên cầu Trường Bản. Không có tướng nào bên phe Hideyoshi dám lên trước. Quá ấn tượng trước sự vũ dũng của ông, vị sứ quân hùng mạnh Hideyoshi đã ra lệnh cho quân mình tìm đường khác, chứ không vượt sông giao chiến nhờ thế mà Tokugawa Ieasu có thời gian đi thoát.
Honda Tadakatsu mất năm 62 tuổi khi công danh tột bậc, sống một đời oanh liệt và viên mãn. Ngày nay người ta đôi khi ví ông như Lữ Bố của Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published.