Các chiến binh vĩ đại (phần 4)

Các chiến binh vĩ đại (phần 4)

Điển Vi
Điển Vi, tướng của Tào Tháo thời tiền Tam Quốc, là một trong những nhân vật được yêu thích nhất nhờ tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Sử liệu đáng giá nhất về cuộc đời ông là Tam Quốc Chí của sử gia Trần Thọ sống ở thế kỷ thứ 3.

Theo đó thì ta biết rằng Điển Vi gia nhập lực lượng của Tào Tháo từ rất sớm, nổi tiếng vì sức mạnh của mình. Ở trong doanh trại ông thường tập thể lực bằng đôi kích đúc bằng sắt có tổng khối lượng là 100 cân (xấp xỉ 50 kg, tức mỗi tay khoảng 25 kg) khiến quân sĩ kính phục. Tuy nhiên ông không phải là một tướng quan trọng của Tào Tháo. Vị trí của ông giống một chỉ huy của toán vệ sĩ.

Năm 194, trong trận Bộc Dương, Tào Tháo bị Lữ Bố bao vây rất nguy cấp. Điển Vi chỉ huy một toán quân cảm tử phá vây. Mỗi người đều mặc mấy lớp áo giáp, đội mũ che kín mặt nên tên bắn không bị thương. Khi đến gần quân địch thì dùng đoản kích ném bừa ra giết chết mấy chục người, mở một khoảng trống cho Tào Tháo đột phá qua.

Năm 197, Tào Tháo bị Trương Tú đột kích doanh trại. Điển Vi đứng chắn cửa, bằng sức mạnh phi thường chém gẫy nhiều cây giáo khiến quân địch không tiến lên được giúp Tào Tháo chạy thoát. Quân Trương Tú vào bằng các cửa khác vây Điển Vi vào giữa. Ông nắm đầu hai người đập vào nhau làm vỡ sọ cả đôi rồi chiến đấu hung hãn. Theo sử gia Trần Thọ, Điển Vi còn giết thêm mấy chục người nữa mới gục xuống vì thương tích đầy người. Quân Trương Tú sợ đến mức lâu sau đó mới dám đi qua cửa mà Điển Vi trấn giữ.

Cái chết của Điển Vi làm Tào Tháo rất thương tiếc và ưu đãi rất hậu cho con trai ông.

So với chính sử, tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa đã hư cấu lên vài chi tiết về chiến công của Điển Vi.

Thứ nhất là ông dùng đôi kích nặng trăm cân trong thực chiến. Thực tế đôi kích này dùng để rèn thể lực.

Thứ hai là ông túm hai người làm vũ khí. Thực chất là ông đập đầu hai người vào nhau.

Thứ ba, trong truyện nói Điển Vi say rượu, không kịp mặc giáp và bị lấy mất đôi kích nên mới chết, ngụ ý rằng nếu không bị như vậy thì không ai giết nổi. Thực chất Điển Vi rất tỉnh táo và trang bị đầy đủ. Có điều một mình không chống nổi số đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published.