“””CHỈ CẦN BẠN KHÔNG DỪNG LẠI THÌ VIỆC TIẾN CHẬM CŨNG KHÔNG LÀ VẤN ĐỀ””””

Một bước đi nhỏ cũng là một sự cố gắng.

Đừng để ai nói rằng bạn sẽ không làm được điều mình muốn chỉ vì hành động quá chậm.

Hãy kiên trì, lựa chọn thời điểm và tạo sự đột phá bất ngờ để khiến họ phải tin vào bản lĩnh của bạn.

???
Chúc mọi người ngày mới tốt lành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *