Chào các bạn! Lâu rồi mới trở lại với những câu hỏi có thưởng do mình đề ra.

Chào các bạn! Lâu rồi mới trở lại với những câu hỏi có thưởng do mình đề ra.

Cuộc đời của vua Gia Long tức Nguyễn Ánh hay Thế Tổ Cao Hoàng đế về huân nghiệp mình không nói về công tội mình không bàn. Câu hỏi hôm nay là: Trên nước Việt Nam hiện tại có tên đường nào là Gia Long hoặc Nguyễn Ánh hay không và nếu có các bạn nên nêu địa điểm thực tế. Phải là tên thực tế trong cơ cấu hành chính được nhà nước công nhận nhé, chứ không phải địa danh đặt theo tên gọi dân gian. Phần thưởng là cuốn Danh Nhân Việt Nam Qua Các Đời : Thời nhà Nguyễn. Sách dày 354 trang của Ngô Văn Phú. Ai trả lời chính xác, nhanh và nhiều nhất sẽ chiến thắng. Phí ship mình tính luôn. Thời gian: từ khi bài được ad duyệt đến 9h30 sáng mai nhé!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *