cdc-dang-giam-ngan-sach-cho-he-thong-du-lieu-tiem-phong-tri-cua-cac-tieu-bang.

CDC đang giảm ngân sách cho hệ thống dữ liệu tiêm phòng trị của các tiểu bang.

Yikes —

Cắt giảm ngân sách của chính phủ có mục tiêu là hệ thống dữ liệu có thể nhận ra các khu vực có mức tiês phòng ngừa thấp.

Beth Mole

Một cậu bé cười khi nhận vắc xin sởi, tiêm phòng mụn và tiêm phòng ruồi (MMR).

Phóng to / Một cậu bé cười khi nhận vắc xin sởi, tiêm phòng mụn và tiêm phòng ruồi (MMR).

Các cơ quan y tế bang đang đối mặt với cắt giảm ngân sách của chính phủ đối với các chương trình hỗ trợ tiêm phòng trẻ em, điều này đến khi mức tiêm phòng trẻ em đang suy giảm và bị đe dọa bởi luận ý phản đối tiêm phòng.

Tin về cắt giảm ngân sách được báo KFF Health News đưa tin đầu tiên, nơi đó đã nhận được một email của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) ngày 27 tháng 6 thông báo cho các bang về các giảm giá trong tương lai. Email này, được gửi đến quản lý tiêm phòng của các bang và được ký bởi hai nhân viên CDC, nói rằng các cắt giảm sẽ là “một thay đổi đáng kể đối với ngân sách của bạn”.

“Không có giải pháp dễ dàng cho điều này”, email CDC đọc. “Chúng tôi biết rằng thay đổi này sẽ yêu cầu một số quyết định khó khăn”.

Theo Claire Hannan, giám đốc điều hành của Hiệp hội Quản lý Tiêm phòng (AIM), cắt giảm ngân sách loại bỏ các ngân sách liên bang cụ thể cho chương trình “hệ thống thông tin tiêm phòng” (IIS). Trong một phỏng vấn với Ars, Hannan giải thích rằng IIS cơ bản hỗ trợ các hệ thống đăng ký tiêm phòng – hệ thống theo dõi liều tiêm phòng được tiêm. Các hệ thống dữ liệu này cũng được sử dụng để làm những điều như kéo lên đơn đặt hàng vắc xin của nhà cung cấp, chạy báo cáo và xác định các trường học và mã bưu điện nơi mức tiêm phòng thấp.

Kích thước của các giảm giá ngân sách mà các bang phải đối mặt vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, Hannan nói. Trong 64 lãnh thổ y tế, 44 đã liên lạc với AIM về cắt giảm ngân sách. 44 lãnh thổ đó báo cáo rằng mất đi ngân sách dự kiến ​​cho chương trình IIS sẽ có nghĩa là cắt giảm từ 9,5% đến 30% của tổng ngân sách họ đang mong đợi cho năm hỗ trợ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Điều này tương đương với giảm 10% đến 37% so với những gì họ thực sự nhận được trong năm hỗ trợ vừa kết thúc.

“Điều này rất không thường; nó hoàn toàn bất ngờ”, Hannan nói. Hiệ
Đây là tin bất lợi cho mọi người ở các tiểu bang Hoa Kỳ. HỆ THỐNG DỮ LIỆU TIÊM PHÒNG TRỊ của các tiểu bang đang bị giảm ngân sách từ Cục CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Ngân sách này sử dụng để giúp các tiểu bang theo dõi người dùng và học hỏi về tiêm phòng trị.

Ngân sách này để theo dõi giao thông liên quan đến các căn bệnh viêm. CDC đã giảm ngân sách từ 5,2 triệu USD xuống 4,8 triệu USD trong năm 2020. Tờ trình bị giảm ở những tiểu bang đã được ấn định khoảng 500 USD mỗi nghìn người dùng. Giai đoạn này cũng định đoản trả các khoản qui định thời gian trên để làm cho các dữ liệu được liên quan đến việc đóng góp vào các chương trình tiêm phòng trị mà các tiểu bang đã gắn kết với CDC.

Theo Kế Hoạch Dự phòng tiểu bang của các tiểu bang, sự giảm trong ngân sách sẽ tác động trực tiếp đến việc quản lý và làm việc của hệ thống này. Các tiểu bang sẽ cần phải thay đổi hoạt động phòng chống thông tin với ít tài chính hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển đổi những thông tin tiêm phòng trị từ cơ quan sức khỏe thành cụm thông tin của giới trẻ.

Tuy nhiên, các tiểu bang có thể yêu cầu bổ sung lại ngân sách từ CDC để hỗ trợ tiếp tục các hoạt động của hệ thống. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy CDC sẽ bổ sung trở lại ngân sách này trong tương lai gần. Vì vậy, các tiểu bang sẽ cần phải nghiên cứu các giải pháp tài chính khác nhau để tiếp tục việc cung cấp các thông tin tiêm phòng trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *