Ấn tượng phản diện Đại Nhân Cho Hak-ju của gia tộc Haewon Cho

Cày xong series Kingdom Netflix. Khá ấn tượng phản diện Đại Nhân Cho Hak-ju của gia tộc Haewon Cho. Vì sao? Thấy rất giống nét Thái Sư Trần Thủ Độ nước ta. Đại Nhân Cho Hak-ju trong Kingdom là một quan đại thần có quyền lực cực lớn chỉ dưới vua, nhưng đến cả vua cũng e dè, các quan qquan khác và cả dưới trướng đều nể sợ gia tộc Haewon Cho, nhất là Đại Nhân Cho Hak-ju, không ai dám đụng trừ Thế tử Lee

Thái sư Trần Thủ Độ có công khiến gia tộc họ Trần quyền lực nhất triều Lý cùng với anh trai Trần Thừa cha của Hoàng Đế Trần Cảnh Thái Tông. Khi Triều Lý bắt đầu mục nát. đi vào suy vong, gia tộc Trần khi ấy đứng đầu là Trần Thừa và Trần Thủ Độ đã bám sâu quyền lực từng mọi ngóc ngách triều Lý.

Ai thích sử học cũng biết Thái sư Trần Thủ Độ có sức ảnh hưởng quyền lực lớn vua Lý Huệ Tông, sau đời vua đầu là Trần Cảnh đều phải kính sợ, e dè, bất cứ quần thần nào ở dưới cũng đều xem trọng, kính sợ, nể phục.

Nhưng ông vừa có tội, cũng lẫn có công, tội nhiều, công cũng rất lớn, ông kiến tạo ra triều đại vĩ đại 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, có công chống giặc ngoại xâm và giúp vua trị nước.

Cái ý mình ở đây nói là sức ảnh hưởng và quyền lực của Thái sư giống cái cái cha Đại Nhân này, chứ xét về những cái khác xách dép Thái sư chúng ta. Nhiều bạn hiểu hơi lệch ý mình. Đơn cử thời Lý Huệ Tông và Trần Thái Tông, Thái sư quyền lực hơn cả vừa, Trần Cảnh trốn lên núi để tu mà còn không được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *