CÂU NÓI VÀNG BẠN TỪNG NGHE TRONG CUỘC THI HÙNG BIỆN LÀ GÌ?

1
Trong một mối quan hệ, điều thật sự cho đối phương cảm giác an toàn không phải là che giấu không để họ biết, mà là sau khi bạn thú thật tất cả, để cho họ có quyền chọn lựa
2
Tình yêu là một câu hỏi chủ quan mà thế giới này không ai đạt điểm 10
3
Điều kì lạ nhất trong cuộc sống nằm ở khoảnh khắc bạn rung động nhất thường là khi bạn không hề có sự chuẩn bị xảy ra
4
Khi bạn đã chuẩn bi xong mọi thứ lại rất khó tìm lại được khoảnh khắc rung động ban đầu
5
Bình đẳng thật sự trong tình yêu là đồng hành nhưng chẳng dựa dẫm
Cho dù có dựa dẫm, đôi bên cũng chẳng quan tâm điều đó. Đó là tình yêu
6
Khi chúng ta chọn yêu một người, chúng ta không chỉ đang chọn yêu ai, mà còn đang lựa chọn phiên bản của bản thân trong đôi mắt người ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *