Mối làm ăn nào khôn ngoan nhất?

Câu hỏi: Mối làm ăn nào khôn ngoan nhất?Trả lời: Youssef.H. Hussein – sống ở Ai Cập=…
Mối làm ăn nào khôn ngoan nhất?
Trả lời: Youssef.H. Hussein – sống ở Ai Cập
======
David Choe, anh ấy có thể là một người trong những người khôn ngoan và may mắn nhất. Anh được yêu cầu vẽ các tranh graffiti tại trụ sở đầu tiên Facebook 2005.
Sau khi hoàn thành các tác phẩm, anh yêu cầu trả 60k$, nhưng thay vì nhận tiền mặt thì anh nhận thù lao bằng cổ phiếu ngay khi Facebook mới bắt đầu hoạt động.
  • Nó giá trị 60k$ vào 2005
  • Nó giá trị 200M$ vào 2012
  • Nó giá trị 500M$ vào 2017
https://qr.ae/pNKmh6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *