Con gái (19t) của tôi (nam, 48 tuổi) đã tự làm tổn thương mình sau khi phát hiện ra con bé không phải con ruột của tôi. làm sao để tôi có thể khiến con bé hiểu rằng tôi vẫn là cha của nó, và sự tồn tại của nó là điều tuyệt vời nhất tôi có trong đời?

Cảm ơn lời khuyên của mọi người nhiều nhé. Mọi thứ vẫn chẳng khá hơn. Thực ra, mọi chuyện còn đáng lo ngại hơn trước. Tôi cố để viết bài này mà không sử dụng …

Continue reading