Caption né thính đây!

1. Mặt hồ đang yên ắng

Cớ sao lá lại rơi

Lòng em đang tĩnh lặng

Cớ sao anh lại tới.

2. Em thích màu xanh

Nhưng không có nghĩa là thích anh.

3. Tình yêu đâu phải con đò

Bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu.

4. Nếu như khoảng cách giữa anh và em là 1000 bước

Thì em xin bước về nhà, nhà bao việc.

5. Ngoài trời cơn mưa đang đổ chéo

Anh bảo yêu em nhưng em bảo đéo.

6. Trời sinh ra trái tim em nằm bên trái

Anh thương tình quẹo phải dùm em.

7. Anh không cần mặc đẹp

Vì em không thích anh

8. Anh nói tình yêu anh như là biển rộng

Em sống trên núi chưa một lần học bơi.

9. Nghe nói anh khó gần

Hỏi vậy thôi chứ em cũng không có cần.

10. Mèo con thì thích cá

Chiếc lá lại có sâu

Anh đừng mê em quá

Em không thích anh đâu.

11. Cây tre trăm đốt là cây tre thần

Em không ai hốt là do em không cần.

Cre: Sweetie

Leave a Reply

Your email address will not be published.