CÃI NHAU VÌ VẤN ĐỀ AI LÀ NGƯỜI GIỮ TIỀN SAU KHI KẾT HÔN

Mình và anh thì nhà cũng gần nhau, quen nhau thì cũng hơn 1 năm vì hai đứa cũng tính cuối năm nay sẽ tổ chức đám hỏi. Nên mình mới nói với anh là 2 đứa sẽ thõa thuận trước hôn nhân là sau này ai là người giữ tiền trong gia đình thì anh bảo “AI GIỮ CŨNG ĐƯỢC” tức là anh giữ cũng được mà em giữ cũng được. Mình thì cứ khăng khăng là 1 là em giữ, 2 là anh giữ chứ không có chuyện ai giữ cũng được, lỡ sau này lấy nhau về thì không khéo anh lại bảo lúc trước anh nói ai giữ cũng được thì thôi để a giữ cho, rồi không lẽ ở nhà tiền điện nước, tiền lo cho con cái, lo cho gia đình mà a giữ thì a phải tự lo mấy khoản đó, em khỏi phải giữ làm gì cho mệt. Khi mình thấy kiểu đàn ông như thế thấy họ không hề dám đánh đổi bất cứ thứ gì vì mình thì mình thấy nản kinh khủng, cứ lúc nào cũng nghĩ tới chuyện buông bỏ. Vì nói chuyện không chịu hiểu cho nhau.
Anh thì chỉ mới học tới lớp 10 đã bỏ học đi bộ đội rồi đi ra đời làm ăn sớm, mà mỗi lần nói chuyện với nhau kiểu mình cứ phải đi dạy a không được thế này không nên làm như thế kia, mình thấy cũng nản, tính mình thì nghiêm túc ít đùa giỡn còn anh thì lúc nào cũng đùa giỡn và hay nói nhiều. Đến nổi mẹ mình cũng dặn trước là thôi bảo a đi học cho hết 12 đi, chứ sau này về mà nói chuyện cù lần quá thì sống không nổi đâu, mà y vậy mình thấy điểm xấu đó nhưng cứ cho cơ hội mãi, nhưng cứ thế này mãi không biết rồi cuộc đời mình phải sống với người đàn ông thiếu ý thức thiếu suy nghĩ như thế này thấy chán lắm. A thì cũng thương mình nhưng cứ những điểm mình đã nói để thay đổi thì không chịu thay đổi gì khiến cứ phải nói đi nói lại 1 vấn đề khiến mình thấy mệt, phải chăng thực sự không hợp nhau. Vì nhà gần yêu nhau quen nhau mà không tới được với nhau cũng sợ ba mẹ mang tiếng. Với người ta bảo không phải ai sinh ra đã hợp nhau chẳng qua họ vì nhau mà thay đổi vì nhau mà cố gắng để có thể trở thành những phiên bản tốt nhất của nhau nhưng mãi mình cũng không thấy a thay đổi điều gì. Mỗi lần mình cố gắng thay đổi để phù hợp với a thì a lại càng chứng tỏ cho mình thấy a chẳng hề thay đổi gì vì mình cả.
Quen nhau mà a cứ đôi co hơn thua với mình mãi, lúc mình giận muốn buông bỏ thì a lại kiểu xin lỗi sau này a không thế nữa, nhưng mãi cũng không thay đổi. Nên nhiều lúc mình thấy nản.

Leave a Reply

Your email address will not be published.