cac-doi-tac-cua-dod-yeu-cau-mot-co-so-du-lieu-trung-tam-de-dao-tao-ai-quan-su

Các Đối tác của DoD yêu cầu một cơ sở dữ liệu trung tâm để đào tạo AI quân sự

Một nhà lãnh đạo của ngành công nghệ và các chuyên gia AI quân sự làm báo cáo trước Hội đồng Quân sự Hạ viện ngày Thứ ba nói rằng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cần phải đơn giản hóa các thủ tục thu thập dữ liệu chậm trễ của mình nếu nó muốn giữ vững vị trí dẫn đầu trong cuộc chiến AI toàn cầu. Alexandr Wang, Giám đốc điều hành của Scale AI, là một trong ba người làm báo cáo Thứ ba, nói với các nhà lập pháp rằng ông tin rằng “dữ liệu là đạn trong cuộc chiến AI”. Cuộc điều tra nghiên cứu các rào cản chính mà người ta tin rằng đang ngăn chặn Bộ Nội vụ khỏi nhanh chóng áp dụng và triển khai AI trên chiến trường trong khi sự hứng thú của các doanh nghiệp tư nhân tăng lên. Wang, công ty của ai đã được trao hợp đồng 2,5 tỷ đô la bởi Bộ Nội vụ năm ngoái, đã phê bình những gì ông nhìn thấy là khả năng của quân đội không thể sử dụng đúng các lượng dữ liệu lớn mà nó tạo ra từ các máy và hệ thống vũ khí để đào tạo các mô hình AI quân sự mạnh mẽ của riêng mình. Ông nói rằng “Bộ Nội vụ thiếu hụt hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu thích hợp để hoạt động hóa nó. Trong Bộ Nội vụ, nhiều tài sản AI quan trọng của chúng tôi – dữ liệu của chúng tôi – đang bị lãng phí mỗi ngày”.
Nhà Nước Hoa Kỳ và những đối tác của nó trên toàn thế giới đã sở hữu khả năng sử dụng công nghệ thông minh nhằm cải thiện hiệu suất cũng như độ chính xác trong việc đào tạo AI quân sự.

Doanh quân (DoD) của Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực này. Với sức mạnh của các công nghệ blockchain, dữ liệu có thể được sử dụng để đào tạo hệ thống AI quân sự nhanh chóng cũng như hiệu quả. Tuy nhiên, để thêm nâng cao hiệu quả của việc đào tạo, những đối tác của DoD đã yêu cầu sự sử dụng cơ sở dữ liệu trung tâm.

Cơ sở dữ liệu trung tâm tập trung dữ liệu từ các nguồn và quốc gia khác nhau nhờ đó giúp cho việc đào tạo AI quân sự để trở nên hiệu quả hơn. Trung tâm dữ liệu cũng cung cấp các bộ nhớ lâu dài để giữ lại dữ liệu và cập nhật những gì bị thay đổi liên tục trong hệ thống.

Trung tâm dữ liệu cũng cung cấp hình ảnh chi tiết và thông tin đối với các thể loại hoạt động quân sự, giúp cho việc đào tạo trở nên tốt hơn. Việc sử dụng những tài liệu này còn cung cấp cho các lực lượng quốc gia ra quyết định phù hợp với mọi trường hợp cụ thể.

Với mức đầu tư hiện nay vào lĩnh vực này, những đối tác của DoD đang tập trung vào việc sử dụng có sự hỗ trợ của trung tâm dữ liệu để đào tạo AI quân sự. Cuộc công cuộc này cải thiện hiệu suất cũng như độ chính xác của hệ thống AI quân sự, cũng như giúp cho các lực lượng quân sự có thể thu thập thông tin và ra quyết định hiệu quả hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *