Các đời chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ – FULL 5 phần

Các đời chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ – FULL 5 phần – (Chi Tiết Các Sự Kiện Nam Tiến – Có video kèm tài liệu)

1. Các đời chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ – P1: Đánh Chiêm Thành
*********
Các đời chúa Nguyễn khởi đầu từ khi Nguyễn Hoàng đến trấn thủ vùng Thuận Hóa, Quảng Nam. Phần lãnh địa của chúa Nguyễn khi đó chỉ kéo dài đến Quảng Nam. Thế nhưng các đời chúa Nguyễn thông qua khai khẩn đất đai tiến về phía Nam, đã khiến lãnh thổ Đại Việt dần dần mở rộng.
► P1: Mở Cõi Về Nam, Đánh Bại Chiêm Thành >> https://youtu.be/9tSh0yldOjU
2. Các đời chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ – P2:Cuộc di dân lịch sử
*********
Sau khi chúa Nguyễn Hoàng mất, con trai thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay và làm nên một cuộc di dân về phương Nam vô cùng ngoạn mục.
► P2: Đoạn Tuyệt Chúa Trịnh Phân Nam Bắc >> https://youtu.be/QIBWWKCbeds
3. Các đời chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ – P3: Lãnh thổ đến Gia Định
*********
Năm 1635, chúa Nguyễn Phúc Nguyên qua đời, con thứ là Nguyễn Phúc Lan lên thay, hiệu là Thượng Vương nên còn được gọi là Chúa Thượng. Chúa Nguyễn Phúc Lan không có đóng góp gì cho việc mở mang bờ cõi lãnh thổ như các đời Chúa trước đó. Năm 1648 chúa Nguyễn Phúc Lan mất, con thứ là Nguyễn Phúc Tần lên thay, thường được gọi là Chúa Hiền. Chúa Hiền đã có công trong việc mở rộng lãnh thổ Đại Việt hơn nữa.
► P3: Chiếm Chiêm Thành, Cao Miên Dâng Đất >> https://youtu.be/natmhhi7X0Y
4. Các đời chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ – P4: Chiêm Thành quy thuận, Cao Miên dâng đất
*********
Năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Tần mất. Nguyễn Phúc Thái lên ngôi, thời kỳ này lãnh thổ Đàng Trong không có gì thay đổi. Năm 1691, Nguyễn Phúc Chu lên ngôi nối tiếp các đời chúa Nguyễn trước đó, mở rộng lãnh thổ hơn về phương Nam.
► P4:Xóa Sổ Chiêm Thành, Mạc Cửu Quy Phục >> https://youtu.be/eSMrYfhcsgs
5. Các đời chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ – P5: Lãnh thổ rộng lớn cực điểm
*********
Năm 1738, chúa Nguyễn Phúc Thụ qua đời, con trưởng là Nguyễn Phúc Khoát lên nối ngôi, người thời đấy gọi ông là Chúa Võ. Chúa Võ đã giúp hoàn thành việc mở mang lãnh thổ Đại Việt, nhưng cũng vì ông mà cơ nghiệp các đời chúa Nguyễn bị lụi tàn. Phải chờ đến hàng chục năm sau, hậu duệ của Chúa Võ mới giúp lãnh thổ nước ta rộng lớn tới cực điểm.
► P5: Lãnh Thổ Rộng Lớn Cực Điểm >> https://youtu.be/RlnMl2muHuA
XEM BẢN FULL – 5 PHẦN
► ► Các Đời Chúa Nguyễn Mở Rộng Lãnh Thổ Việt Nam Như Thế Nào? | FULL | (Chi Tiết Các Sự Kiện Nam Tiến) >> https://youtu.be/9hU8czBkYHc
DOWNLOAD TÀI LIỆU: >> https://sum.vn/1cZvE
Các bạn đăng ký kênh để đón xem các video lịch sử tiếp theo nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.