Các CĐV Sao Đỏ Belgrade đêm qua trong trận gặp Rangers đã thể hiện quan điểm về hoà bình.

Họ liệt kê danh sách hàng loạt các quốc gia từng nếm mùi “dân chủ” của Mỹ và NATO. Trong đó có Việt Nam năm 1961 nhưng nếu tính chính xác thời điểm người Mỹ đặt 1 tay vào chiến trường nước ta thì đó sẽ là 1950, năm mà Tổng thống Henry S. Truman ký sắc lệnh hỗ trợ quân sự giúp Pháp đẩy nhanh tiên độ xâm lược Đông Dương.

Bản thân Sao Đỏ Belgrade cũng thuộc Serbia. Nơi đây từng là Liên bang Nam Tư hùng mạnh và rồi NATO đến và sẻ quốc gia này thành 6 phần gồm: Croatia, Slovenia, Macedonia, Kosovo, Serbia và Bosna Hercegovina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *