Các bạn hiểu bức tranh đang nói gì ?

Các bạn hiểu bức tranh đang nói gì ?

Bức tranh đang nói gì với chúng ta
Ai có thể cắt nghĩa nó giúp mình không 😉😉😉
Hêy! Bên kia bán gì mà xếp hàng đông thế
Sự thảnh thơi
Cuộc sống ngày càng hiện đại con người có đầy đủ hơn nên cũng bắt đầu chú trọng đến “ tinh thần” hơn
Chúng ta tuổi trẻ đuổi theo công danh sự nghiệp tiền tài, mệt mỏi chanh đấu với cuộc sông chịu nhưng áp lực “ tinh thần” lớn nên câu nói trên cũng là sự mỉa mai. Chúng ta vật lộn với cuộc sống bỏ bê việc chăm sóc “ tinh thần” và bản thân đến lúc bị bệnh rồi lại thân trời oán đất. Chúng ta không thể sống chậm hơn được sao, sao lúc nào cũng chạy vội vã. Mục đích sống của chúng ta là gì ?
Chúng ta hạnh phúc vui vẻ với mục đích đó?
Hey! Bên kia bán gì mà sếp hàng đông thê
Sự thảnh thơi
Đừng để đến lúc bn phải đứng sếp hàng mua một thứ không có thực.
Ai là người bán tinh thần cho các bạn
Hãy chăm sóc “ tinh thần” trước sau khi tinh thần bn khỏe mạnh thanh thản dù bn có làm gì thì cũng sẽ thành công.

Bài phân tích nhỏ của cô bé 19 tuổi còn thiếu sót rất nhiều các bn bổ xung và đánh giá nhé 😉😉😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *