CÁC BẠN ĐI XIN VIỆC CHÚ Ý

DÙ LÀ MỚI RA TRƯỜNG THÌ CŨNG CHỌN LƯƠNG 7TR ++++ BHXH ĂN TRƯA .. LƯƠNG THÁNG 13 ….

NƠI NÀO GIỮ BẰNG HOẶC KHÔNG CÓ LƯƠNG CỨNG LÀ NÉ NHÉ ….. PHẢI TÌM HIỂU CÔNG TY CÓ ĐÀNG HOÀNG KHÔNG…VĂN PHÒNG PHẢI ĐẦY ĐỦ CÓ LAP TỐP CHO DÙNG ..ĐIỀU HÒA CÓ CHỖ NGHỈ TRƯA ĐỂ ĐẢM BÁO SỨC KHỎE ĐI LÀM PHẢI CÓ MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY KHÔNG NHẬP NHÈM ..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *