Làm thế nào để xác định được các thước đo trọng yếu đối với một doanh nghiệp?

Làm thế nào để xác định được các thước đo trọng yếu đối với một doanh nghiệp?
A: Kelly Battles, cựu CFO của Quora
Link: https://qr.ae/TESNLu
Trước khi gia nhập Quora, tại từng công ty trước đây tôi làm việc, đây làm cách tiếp cận của tôi với vai trò là người quản lý về tài chính:
 • Xem xét lại mô hình ngân sách, bảng theo dõi tổng (dashboard) và các bộ báo cáo (nếu có) để lấy tổng quan
 • Phỏng vấn từng trưởng bộ phận chủ chốt và hỏi họ 1 câu đơn giản: nếu anh/chị “điều hành công ty này” đâu là 5-10 thước đo quan trọng về tài chính hoặc vận hành mà anh/chị quan tâm nhất bây giờ và sẽ quan tâm nếu có thể theo dõi được.
 • Sắp xếp các thước đo này theo bộ phận bằng biểu đồ Venn. Có thể giả định rằng các thước đo nằm ở khu vực trung tâm của các vòng tròn giao nhau sẽ là những thước đo chủ chốt cho doanh nghiệp bạn (corporate metrics) và những cái còn lại là thước đo vận hành theo chức năng (functional metrics)
 • Tiếp đến xác định:
  • Cách tốt nhất để theo dõi những thước đo này
  • Cách so sánh tốt nhất cho từng thước đo, vd xu hướng, so với ngân sách, so với tiêu chuẩn chung bên ngoài (ND: ý là benchmark ngành, thị trường),…
  • Tần suất xem xét lại (review) thế nào là hợp lý cho mỗi thước đó, vd: hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý, hay năm …
  • Phương pháp/Cách trình bày nào tốt nhất để tiếp thu/hiểu chúng, vd: bảng theo dõi tổng (dashboard), báo cáo chi tiết (close report), hay các kế hoạch chiến lược
 • Sau đó theo dõi những thước đo này theo thời gian trong lúc bạn thực hiện, kiểm tra, tìm hiểu và lập đi lập lại.
Tôi biết có những công ty lãng phí công sức rất nhiều cho việc này (boil the ocean), tuy có rất nhiều dữ liệu nhưng lại không tìm ra được những thông tin hữu ích từ đó. Một cách để kiểm tra sự quan trọng/cần thiết của một thước đo cụ thể là xem thử thước đó ấy có tác động gì trọng yếu đến tình hình tài chính hoặc mô hình vận hành của cty bạn không, và liệu bạn có thể hiểu quan hệ tác động đó ở mức độ căn bản không (ND: nôm na là hiểu rõ 1 vấn đề là có thể diễn giải nó theo 1 cách đơn giản), vd khi tăng giá hoặc tăng sản lượng, và các yếu tố khác không đổi, thì doanh thu sẽ tăng (ND: OP lấy vd điển hình cho dễ hình dung thôi nhe, thực tế ai cũng biết khó khả thi 😊 ). Nếu kết quả là không thì khả năng cao là thước đo này “có cũng tốt” chứ không phải cần thiết.
Tái bút – Tôi đã không cần thực hiện các bước này tại Quora vì chúng tôi là 1 công ty vận hành dựa theo dữ liệu (data driven), và may mắn có một đội ngũ chuyên viên khoa học dữ liệu (data scientist) xuất sắc, cho nên nhiều khâu đã được giải quyết sẵn rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.