Bức thư thống thiết của tù nhân Mỹ nhờ chăm hộ quàng thượng

Ronika, một nữ tù nhân Mỹ bị bắt giam tại nhà tù Hoả Lò, đã viết một bức thư khẩn khoản nhờ trại trưởng trại giam chăm hộ con mồn lèo của mình, với cam kết rằng bao tiền cũng trả miễn là mồn lèo được ăn ngon mặc ấm.

Nguyên văn: “Mang con mèo về nước một khi tôi được phóng thích. Là một tù nhân, tất nhiên tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng tôi xin hứa sẽ bồi thường tất cả và mỗi chi phí gia thêm vì ông đã cho phép tôi tiêu tốn để nuôi mèo – xin nhường ông lựa chọn phương tiện và cách trao đổi thích hợp nhất và thuận lợi nhất cho ông. Hy vọng thiết tha ông không bỏ qua lời đề nghị của tôi. 

Xin chào ông.

Ronika.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *