BỮA ĂN VỘI VÀNG TRÊN ĐỐNG HOANG TÀN CỦA CHIẾN VĨ VIỆT NAM TẠI THỔ NHĨ KỲ !!!

Do khối lượng gạch, vữa đổ xuống rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ Công an Việt Nam vẫn đang nỗ lực và hết sức khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Thông tin cập nhật từ Thổ Nhĩ Kỳ – Thông tin Chính Phủ

-Panda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *