BIGHIT THÔNG BÁO: JIN (BTS) NỘP ĐƠN XIN HỦY BỎ VIỆC HOÃN NHẬP NGŨ

Mới đây, BigHit Music thông báo: “Jin sẽ nộp đơn hủy bỏ việc hoãn nhập ngũ vào cuối tháng này và tuân theo quy định nhập ngũ của Cục Quản lý Nhân lực quân đội. Các thành viên khác cũng sẽ thực hiện NVQS lần lượt theo kế hoạch.

Cả công ty và các thành viên đều hy vọng sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách BTS vào khoảng năm 2025, tuy nhiên chưa thể xác định chính xác thời gian. Theo đó, BTS sẽ tập trung vào các hoạt động cá nhân để phù hợp với kế hoạch nhập ngũ của từng người”.

Trước đó, Jin (1992) và các thành viên BTS được hoãn nhập ngũ đến năm 30 tuổi do có đóng góp lớn giúp nâng cao lợi ích và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Nguồn: https://entertain.naver.com/now/read?oid=018&aid=0005343391

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *