BIẾN CĂNG: NGÁO ĐÁ CƯỚP XE CỨU THƯƠNG TẠI CẦN THƠ

TÁC HẠI CỦA VIỆC CHƠI GTA QUÁ 180P

Mới đây, tại Cần Thơ mới xuất hiện 1 thanh niên ng.ếu đớ, cầm h.ung kh.í chạy vào bệnh viện c.ướp xe cứu thương lùa công an.

Sau 30 phút vòng vo cuối cùng anh cũng đã bị khống chế. Quả này về đồn thì các anh công an chữa cho hết ngếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *