BÍ MẬT CỦA NĂNG LƯỢNG 😘

BÍ MẬT CỦA NĂNG LƯỢNG 😘

BÍ MẬT CỦA NĂNG LƯỢNG 😘

1. Người có tần số năng lượng THẤP hơn bạn, họ sẽ luôn nghi ngờ, phủ nhận bạn, phán xét, đố kỵ, ghen ăn tức ở với bạn, công kích bạn, tìm cách hãm hại bạn, luôn đối đầu với bạn,…

2. Người có CÙNG tần số năng lượng với bạn, họ yêu quý bạn, ghi nhận bạn, tin tưởng bạn, đồng hành và luôn trân trọng những thứ thuộc về bạn, đặc biệt là con người bạn.

3. Người có tần số năng lượng CAO hơn bạn, khi ấy họ thấu hiểu bạn, chấp nhận, bảo vệ bạn, từ bi với bạn và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn vô điều kiện,…

Đây được coi là tóm lược quan trọng nhất của Định luật vạn vật hấp dẫn, một trong những điều hết sức diệu kỳ của cuộc sống con người 😑

#energy
#lawofAttraction

Leave a Reply

Your email address will not be published.