Bạn từng gọi #mẹ bằng từ gì?
🙂

 1. mẹ: từ chỉ người đẻ ra con, được dùng làm từ xưng gọi phổ biến
 2. má: như mẹ, dùng nhiều trong phương ngữ Nam
 3. mạ: như mẹ, dùng ở một số nơi, trong phương ngữ Trung
 4. mệ: như mạ
 5. mợ: vợ của cậu (em mẹ), từng được dùng ở một số gia đình Hà Nội.
 6. mụ: người đàn bà lớn tuổi (coi thường), người đỡ đẻ, đỡ đầu, nuôi dạy, tương đương mẹ (từ cũ ít dùng)
 7. u: như mẹ, dùng ở một số nơi, trong phương ngữ Bắc
 8. bu: như u
 9. bầm: như mệ
 10. bà bô: gọi mẹ (không trực tiếp) với nghĩa dân dã, suồng sã; tương tự “ông bô”
 11. mẫu thân: như mẹ, với ý trang trọng, thường dùng trong cổ văn
 12. ma ma: như mẹ, trong một số gia đình Tây học, nói song ngữ
 13. đẻ: như mẹ, ở một số nơi, trong phương ngữ Bắc, Trung.

Ngoài ra còn có me (không rõ vùng) và nạ (như áng nạ = cha mẹ, là từ cổ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *