Bản sao rương vật của Napoleon Bonaparte, trưng bày trong thời gian ngắn tại New York.

Cái thật mà từ đó có bản sao này, hiện thuộc sở hữu của con gái John K. Lattimer, một nhà sưu tập vật phẩm liên quan đến tiết niệu. Nó chưa bao giờ được quay phim chụp ảnh.
Khi hoàng đế Pháp qua đời ngày ngày 5 tháng 5 năm 1821, bác sĩ khám nghiệm khi đó là Francesco Antommarchi đã xẻo luôn (hình như lén, cùng mấy bộ phận nhỏ khác) rồi giao cho giáo sĩ Paul Vignali của Napoleon đem về nhà giấu, tay giáo sĩ này trước từng bị hoàng đế chế giễu là “bất lực”.
Qua rất nhiều đời chủ, nó lưu lạc sang Mỹ sau các cuộc đấu giá, Lattimer mua tốn khoảng 3.000 USD năm 1977 (tức gần 13.000 USD năm 2020). Mô tả ngắn gọn là chiều dài chỉ 3.8 cm.

Nguyen Do Tung Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *