NẾU MỖI TỈNH THÀNH CỦA TRUNG QUỐC LÀ MỘT QUỐC GIA ĐỘC LẬP, LIỆU CHÚNG SẼ TỐT HƠN …

Bản đồ Trung Quốc hiện nay là sự tổng hòa dung nạp nhiều vùng lãnh thổ của các dân tộc ngoại lai

 • Vùng Đông Bắc Trung Quốc, bao gồm ba tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cát Lâm, là đất cư ngụ của người Nữ Chân ( dân tộc kiến lập nhà Thanh) và các sắc dân Tungusic ( lập quốc Cao Câu Ly). Khi nhà Thanh trở thành một triều đại chính thống, thì nghiễm nhiên vùng này auto sáp nhập thành một phần của Trung Quốc
 • Vùng Tây Tạng là của người Tạng ( dân tộc kiến lập nhà nước Thổ Phồn), được nhà Thanh chiếm, ly khai một thời gian thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc nắm quyền, rồi lại ĐCS TQ ” tiếp quản “
 • Vùng Tân Cương là đất của người Duy Ngô Nhĩ ( Uyghur) và các sắc dân Turk ( Đột Quyết) auto sáp nhập khi các sắc dân này xâm lược Trung Quốc, Tả Tông Đường cố sống cố chết giữ vùng này cho nhà Thanh
 • Vùng Cam Túc, Thanh Hải, khu tự trị Hồi Ninh Hạ là đất của người Khương, Đảng Hạng ( dân tộc kiến lập nhà nước Tây Hạ ) được sáp nhập sau khi Tây Hạ bị Mông Cổ diệt
 • Khu tự trị Nội Mông là đất cũ của Mông Cổ và một số sắc dân Mongolic như người Khiết Đan, Tiên Ty, Hung Nô. Nhà Nguyên đã mất vĩnh viễn vùng đất này vào tay Trung Quốc kể từ khi Hốt Tất Liệt tiêu diệt nhà Tống rồi bị Chu Nguyên Chương đánh đuổi chạy về thảo nguyên. Hiện nay tại vùng này còn lưu giữ rất nhiều các di tích thời đế quốc Mông Cổ
 • Khu vực Giang Nam ( 3 tỉnh Hồ Nam, Phúc Kiến, Lưỡng Quảng)là đất của các dân tộc Bách Việt, được sáp nhập vào nhà Hán sau khi tiêu diệt nước Nam Việt của Triệu Đà và khi Tôn Sách bình định đất Giang Đông, đã đụng độ với Nghiêm Bạch Hổ ( một thủ lĩnh người Sơn Việt)
 • Khu vực Vân Nam – Quý Châu – một phần Tứ Xuyên, là các sắc dân Thái, Bạch, Di ( nhóm ngữ hệ Tai- Kadai) những sắc dân kiến lập nên Nam Chiếu, Đại Lý. Sau khi Đại Lý bị Mông Cổ diệt, vùng này ngoan ngoãn thần phục Mông Cổ. Sau khi nhà Nguyên bị đánh bại chạy về thảo nguyên, vùng này vẫn chống đối nhà Minh thêm một thời gian nữa. Chu Nguyên Chương mạnh tay đàn áp, rồi giao cho thuộc tướng Mộc Anh và con cháu đời đời cai quản vùng này. Kể từ đây, khu vực Vân Quý được sáp nhập vào Hoa Hạ
  Như vậy, khu vực ” đất tổ ” của người Hán ngày ấy chỉ bao gồm các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Thiểm Tây hiện nay
  Dường như chỉ có người Việt và người Cao Ly ( Triều Tiên- Hàn Quốc) là 2 dân tộc duy nhất thoát khỏi cái họa bị xâm thực và đồng hóa khi ở gần Hoa Hạ
  Trong lịch sử các triều đại quân chủ Việt Nam không ít lần cho thấy tham vọng muốn tiến chiếm đất Lưỡng Quảng ( ví dụ như chúa Trịnh Tráng) muốn nhân cơ hội nhà Minh suy yếu vì loạn Lý Tự Thành mà tiến chiếm vùng này. Còn về việc Quang Trung muốn chiếm Lưỡng Quảng không có bằng chứng xác thực cho nên mình không khảng định
  Mọi người có nghĩ rằng nếu ngày đó Đại Việt chiếm được Lưỡng Quảng sáp nhập vào cương thổ thì có lẽ nào dân Việt ngày nay sẽ nói và viết tiếng Hán hết không, người Việt sẽ trở thành một dân tộc thiểu số của Trung Quốc không ?
 NẾU MỖI TỈNH THÀNH CỦA TRUNG QUỐC LÀ MỘT QUỐC GIA ĐỘC LẬP, LIỆU CHÚNG SẼ TỐT HƠN …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *