Bản đồ Đế quốc An Nam 1829

Bản đồ Đế quốc An nam 1829.Empire d’Annam. Đây là trích một phần bản đồ Á Châu ( Ấn Độ, Srilanca, Thái Lan, Malaysia và An nam…) chúng ta thấy đây là một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn Việt nam hiện đại . Có lẽ nhiều vùng lãnh thổ của của Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào nằm dưới sự bảo hộ của nhà Nguyễn .Tôi chỉ trích dẫn một bản đồ cổ của Pháp, bản đồ này có thể gây nhiều tranh cãi về lãnh thổ . Xin các bạn tuân thủ nội qui của nhóm.

Tấm bản đồ này xuất bản tại Paris năm 1829 , nhà xuất bản Lapie .Bản đồ giao bán 150.00 USD.

Kích thước : 20″ H x 25 1/2″ W.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *