Bạn có biết: sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, Cuba là nước điều trị miễn phí cho 26.000 người Ukraiane

Bạn có biết: sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, Cuba là nước điều trị miễn phí cho 26….

Bạn có biết: sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, Cuba là nước điều trị miễn phí cho 26.000 người Ukraiane là nạn nhân của thảm họa, lớn hơn bất kỳ quốc gia nào kể cả Nga – quốc gia kế tục Liên Xô. Thậm chí ngay cả khi Ukraine thay đổi chính phủ thân phương Tây, điều này không thay đổi – minh chứng cho nhiệm vụ nhân đạo phi chính trị hiếm hoi trên thế giới.

Sự hào phóng này của Cuba thường được xem là ảnh hưởng của “Chủ nghĩa y tế quốc tế” (medical internationalism) của Cuba phát triển mạnh trong những năm 1990. Trước đó, không có chữ “medical”, Cuba theo “Chủ nghĩa quân sự quốc tế” (military internationalism). Theo đó, Cuba xác định “nhiệm vụ quốc tế” của mình là phải gửi quân đi khắp nơi trên thế giới để tham gia các cuộc chiến tranh chống Đế quốc. Rốt cuộc, các cuộc chiến lớn mà Cuba tham gia lại ít chống được Đế quốc nào: chiến tranh Cát chống Morocco, chiến tranh Ogaden chống Somali, chiến tranh Yom Kippur chống Israel, nội chiến Angola, Mozambique, loạn Simba ở Congo,… và nhiều cuộc can thiệp ở các quốc đảo Carribean (phần này có nhiều bài lắm).

Đa phần các cuộc chiến này sau cùng đều không thu quả ngọt, ngược lại còn đẩy Cuba sâu hơn vào vòng bao vây và thù địch của các quốc gia khác. Vì vậy từ thập niên 90, Cuba đã giải thể các đơn vị quân đội ở nước ngoài. Thay vào đó, họ cử các đoàn bác sĩ đi khắp nơi hỗ trợ thế giới. Điều này trở nên khá hiệu quả và được thúc đẩy mạnh sau này, dẫn đến Cuba có đoàn bác sĩ tình nguyện lớn hơn bất cứ quốc gia nào. Điều này nhìn chung có lợi cho toàn bộ thế giới. Trong khi giúp các nước nghèo (hoặc không nghèo) có được sự giúp đỡ lớn lao về y tế, nó cũng giúp Cuba giảm rất nhiều áp lực thù địch và nhận được sự ủng hộ đông đảo. Nhiều nước đã khôi phục quan hệ với Cuba sau khi cắt đứt quan hệ trước đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *