BÀ BỊ BỆNH NÊN CON ĐẨY XE BÁN BẮP MỘT MÌNH: “CON KHÔNG ĐƯỢC ĐI HỌC NỮA, NHƯNG VẪN MẶC CÁI ÁO ĐỒNG PHỤC ĐỂ CHO GIỐNG CÁC BẠN KHÁC”

Mua mấy trái bắp luộc không phải để ăn, mà là cách để tiếp cận và hỏi chuyện nhóc này…

Bé xíu mà phải đẩy xe đi bán bắp luộc có 1 mình, đi bán trong đêm tối, mưa hay nắng gì cũng đi…

Hỏi bé sao đi bán 1 mình, bé nói thường đẩy xe đi bán với bà, nhưng mấy tuần nay bà bệnh nên bé tự đẩy xe đi bán 1 mình để kiếm tiền nuôi bà….
Hỏi bé còn đi học không ? Bé lắc đầu !

Hỏi bé sao không đi học mà lại đang mặc áo đồng phục lớp 3? Bé trả lời áo do người ta cho, bé mặc vô để giống mấy bạn khác như đi học, bé thích đi học lắm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *