atom-power-dang-trien-khai-hang-ngan-bo-sac-dien-xe-dien-cua-no-“nang-luong-mang”-them-nua.

Atom Power đang triển khai hàng ngàn bộ sạc điện xe điện của nó “Năng lượng mạng” thêm nữa.

|

Chuyển đổi ngành công nghiệp của nước chúng ta để sử dụng năng lượng tái tạo để duy trì kinh tế xã hội, công ty công nghiệp năng lượng sinh học Atom Power đã cố gắng triển khai hàng ngàn bộ sạc điện xe điện của mình hiện nay.

Atom Power đưa ra giải pháp năng lượng sinh học và sử dụng công nghệ mô hình học hỏi tự động để kiểm soát hoạt động năng lượng “mạng”. Những mạng này sẽ giúp cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ giảm chi phí năng lượng và sử dụng inteligence ứng dụng cho các môi trường thực tế.

Atom Power số hóa hàng loạt mạng công nghiệp trên tất cả các hệ thống của họ, điều này giúp họ có thể triển khai hàng trăm, ngay cả hàng ngàn bộ sạc điện xe điện của mình. Bộ sạc điện xe điện của Atom Power giờ đã được sử dụng rộng rãi khắp Việt Nam với tốc độ từng ngày đang tăng cao.

Atom Power giờ đây mở rộng hạ tầng năng lượng mạng và cung cấp các giải pháp cho khách hàng khi triển khai hầu hết các dự án năng lượng tái tạo và các dự án điển hình khác. Năng lượng mạng Atom Power tiếp tục giúp Việt Nam tích lũy lợi ích có thể từ những dự án năng lượng thực tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *