Cá voi sát thủ (Killer Whales) là cá voi hay là cá heo?

Cá voi sát thủ (Killer Whales) là cá voi hay là cá heo?

Answer: Raf Young, thành viên Hiệp hội Động vật London

Source: https://qr.ae/pNKvVB
{————————————–}
Sự phân loại giữa cá voi và cá heo thì nó hơi bị thiếu hệ thống.
Chỉ có một Bộ cá voi bao gồm Cá voi Răng (Odontoceti) và Cá voi Tấm sừng hàm (Mysticeti)
Có một tổ tiên chung cho mọi loài cá voi ở đâu đó nhưng cũng khá lâu rồi.
Ở một thời điểm nào đó, Bộ Cá voi chia làm hai đường: những gã thích nhai chóp chép thức ăn, và những gã thích sàng lọc thức ăn ra khỏi nước.
Những con cá voi sàng thức ăn bao gồm cá voi lưng gù, cá voi Sei, cá voi xanh, cá voi xám, cá voi đầu cong, … Đây đa phần là những anh chàng to lớn. Cá voi mũi nhọn, nhỏ con nhất trong nhóm Tấm sừng hàm, cũng đã dài 4 mét rồi.
Và nhóm nhai ngồm ngoàm thì là những con cá voi còn lại. Thực sự là toàn bộ những con còn lại luôn. Từ những con cá nhà táng 55 tấn cho đến cá heo California ( vaquita -Phocoena sinus) chỉ 40 kí lô. Cá voi sát thủ, đương nhiên, cũng thuộc nhóm này và chúng xài răng để cắn hơi bị nhiều…
Có một nhóm những cá voi răng nhỏ mà chúng ta gọi là cá heo, chính là nhóm Delphinidae, Họ Cá Heo đại dương, bao gồm cả cá voi sát thủ. Nghe có vẻ hơi chụp mũ khi nói cá voi sát thủ là cá voi khi mà chúng ta có thể gọi nó là cá heo. Tuy nhiên điều này không phải là sai, chỉ là hơi thiếu chính xác một tí. Cá voi sát thủ được xem là loài cá heo lớn nhất, có khả năng lớn hơn cả các loài cá voi không thuộc nhóm cá heo khác. Một con cá voi sát thủ có khả năng nặng đến 10 tấn.
Những con cá heo có răng hình nón, Họ Cá heo Chuột (porpoise) có răng rộng hơn hình xẻng. Chúng là anh em họ hàng gần với Họ Cá heo. Cứ nhìn vào cái nhánh tách ra ở số 42 dưới hình cây tiến hóa này xem.
Tóm lại:
  • Ai ai cũng đều là Bộ Cá voi cả
  • Bộ Cá voi chia làm hai nhóm là Cá voi Răng và Cá voi Tấm sừng hàm.
  • Một số nhưng không phải mọi Cá voi Răng thuộc Họ Cá heo. Cá voi sát thủ thì thuộc Họ Cá heo.
  • Không phải mọi Cá voi Răng cũng là Họ Cá heo Chuột, chỉ một số thôi.
  • Những con Cá voi Răng mà không thuộc nhóm Cá heo hay nhóm Cá heo Chuột thì gồm những con rất chi là, ừm rất giống cá heo. Họ Cá voi mũi khoằm (Hyperoodon) thực ra cũng như là cá heo lưng thẳng mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *