ÁP LỰC

25% tiềm năng và trí tuệ của con người có thể tự động phát huy mà 75% còn lại lại phải nhờ đến áp lực mới bộc lộ ra được.

Thật ra mà nói, có áp lực chưa chắc đã là chuyện xấu. Những loại áp lực bình thường vẫn là cần có, nếu không, chẳng cần chịu chút áp lực nào, ngày tháng cứ đều đều trôi đi thì cuộc đời sợ là lại chẳng có thu hoạch gì.

Cũng giống như có một số các thầy cô giáo, nếu không có áp lực phải giảng bài sao cho thu hút học sinh, chưa chắc họ đã chịu nghiên cứu thêm sách vở bên ngoài. Có một số học sinh, nếu không có áp lực thi cử, áp lực tìm việc sau này, chưa chắc họ đã chịu học hành đến nơi đến chốn. Cho nên, áp lực thích đáng là rất cần thiết.

Áp lực càng lớn, người có trí tuệ thu hoạch được càng nhiều, đây chính là như “Hiệu ứng bóng nảy” (Bounce ball Effect) – quả bóng chịu áp lực càng lớn thì nảy lên càng cao. Tôi cũng đã có dịp thể hội sâu sắc nguyên lí này.

Vì sao tôi thường đi khắp nơi giảng pháp như thế này? Nếu bản thân tôi không muốn làm việc này, sẽ chẳng ai ép tôi làm nó được cả. Nhưng tôi cảm thấy, trong quá trình tiếp xúc với các kiểu người khác nhau, tôi có thể học thêm được rất nhiều thứ, đối với tôi mà nói, một chút áp lực sẽ giúp tôi không bị tách ra khỏi thời đại.

Do đó, trưởng thành trong áp lực, là rất cần thiết. Cuộc sống giống như một chiếc đinh, nếu không có thứ gì đóng vào chiếc đinh, chiếc đinh không thể tự mình đóng vào tường. Cũng như vậy, nếu không có áp lực thì con người cũng không thể khai phá được trí tuệ tiềm tàng của bản thân.

Trích từ cuốn “Thiền là một tách tà tĩnh tâm”

Nguồn: Một tách trà thiền

Có thể là hình ảnh về bầu trời, thiên nhiên và bờ biển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *