AI CẬP PHÁT HIỆN RA “SÁCH CỦA NGƯỜI CHẾT” DÀI 16M, CÓ NIÊN ĐẠI HƠN 2000 NĂM TẠI SAQQARA

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy “cuốn sách của người c h ế t” dài 16m trong một quan tài ở ngôi mộ phía nam Kim tự tháp bậc thang Djoser tại Saqqara, Ai Cập.

Theo các phân tích sơ bộ cho thấy, chiếc quan tài mới phát hiện có niên đại khoảng 712TCN đến năm 322 TCN. Như vậy, “cuốn sách của người c h ế t” mới này hơn 2000 năm tuổi.

“Cuốn sách của người c h ế t” là tên gọi để chỉ văn bản rất quan trọng trong văn hoá của người Ai Cập. Họ tin rằng quyển sách sẽ giúp dẫn dắt người c h ế t về thế giới bên kia, do đó nó thường được chôn cất cùng người quá cố

Đây đã là cuộn giấy cói thứ 2 chứa các văn bản từ “Cuốn sách của người c h ế t” đã tìm thấy tại Saqqara trong năm qua. Vào năm ngoái, một mảnh giấy dài 4m trong một hầm chôn cất gần kim tự tháp của pharaoh Teti (trị vì vào khoảng năm 2323 TCN đến năm 2291 TCN).

Phát hiện mới này có thể giúp con người hiện đại hiểu thêm về truyền thống tang lễ của người Ai Cập cổ đại.

Theo Tinh tế | Live Science

???? Duncan1890 via Getty Images

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'TRẠM ĐỌC TẠI KIM TỰ THÁP AI CẬP TÌM THẤY "SÁCH CỦA NGƯỜI c H DÀI 16M, CÓ NIÊN ĐẠI HƠN 2000 NĂM www.tramdoc.vn tramdoc.'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *