7 TIPS NHÌN NGƯỜI TỪ CÁC NHÀ TÂM LÝ HỌC

  1. Những người ngủ nhiều hơn bình thường tức là họ đang có chuyện buồn
  2. Người nói ít nhưng nói nhanh tức là họ đang cố giấu một chuyện gì đó
  3. Người dễ cười bởi những điều nhỏ nhặt thường cảm thấy rất cô độc
  4. Người nổi nóng bởi những chuyện nhỏ nhặt tức là họ rất cần tình yêu và sự quan tâm
  5. Những người dễ khóc bởi những chuyện cỏn con thường tính cách rất thuần khiết và dễ tin người
  6. Những người không dễ khóc thì càng ngày càng yếu đuối (trái tim họ mềm yếu hơn họ và bạn nghĩ)
  7. Những người dễ dàng nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên gương mặt thường rất nhạy cảm với mọi chuyện

-st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *