7 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA VŨ TRỤ

7 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA VŨ TRỤ

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢

1️⃣ LUẬT NHẬN QUẢ
Gieo gì gặt nấy
Gieo sự giàu có gặt sự giàu có
Gieo nhân tốt thì có một bầu trời quả ngọt
Đã gieo chắc chắn sẽ gặt
Gặt gắp nhiều lần gieo
Gieo hạt trên những mảnh đất màu mỡ nhất.
Tiềm thức là mảnh đất màu mỡ nhất
=====================
2️⃣ LUẬT HẤP DẪN
Cái gì giống thì hút với nhau
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã
Những người cùng tư duy, cùng trường năng lượng thì hút nhau
=====================
3️⃣ LUẬT TẬP TRUNG
Chúng ta tập trung vào cái gì cái đó mở rộng
Vận động cái gì cái đó to ra
=====================
4️⃣ LUẬT TRONG NGOÀI
Suy nghĩ => Cảm xúc => Hành Động => Kết Quả
Thế giới bên trong tạo ra thế giói bên ngoài
=====================
5️⃣ LUẬT NHẤT QUÁN
Cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc
=====================
6️⃣ LUẬT CÂN BẰNG
Tổng tài sản của bạn bằng giá trị nội tại của bạn
Giá trị nội tại của bạn bằng tư duy gốc rễ của bạn cộng giá trị bạn trao cho cộng đồng
=> TƯ DUY = THU NHẬP
=====================
7️⃣ LUẬT NIỀM TIN
Phúc cho những ai chưa thấy mà tin
Sức mạnh của Niềm Tin.
#tpđl_LinhLinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *