7 DẤU HIỆU DƯỚI ĐÂY CHO THẤY BẠN ĐANG CHỊU QUÁ NHIỀU ÁP LỰC

  1. Lúc nào cũng thấy mệt mỏi
  2. Hay tức giận vô cớ
  3. Suy nghĩ về mọi chuyện xung quanh
  4. Luôn cảm thấy không an toàn và bất an
  5. Mất kiên nhẫn với mọi việc
  6. Tâm trạng vui buồn thất thường
  7. Luôn nghĩ theo chiều hướng xấu, tiêu cực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *