5 CẤP ĐỘ ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO TỐT

CẤP ĐỘ 1: LÃNH ĐẠO BẰNG QUYỀN LỰC

– Dựa vào chức danh, không dựa vào tài năng

– Vị trí thường có được từ sự bổ nhiệm

– Nhân viên chỉ theo do quyền lực được chỉ định

– Thường gặp khó khăn khi lãnh đạo nhân viên tình nguyện, nhân viên văn phòng hay nhân viên trẻ.

CẤP ĐỘ 2: LÃNH ĐẠO BẰNG MỐI QUAN HỆ

– Nhân viên theo bạn vượt ngoài quyền lực được bổ nhiệm

– Không khí làm việc vui vẻ, tự nguyện

– Thời gian, năng lượng và nguồn lực đều tập trung cho nhu cầu và sở thích của từng cá nhân.

CẤP ĐỘ 3: LÃNH ĐẠO BẰNG KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

– Nhân viên theo bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức

– Bạn đạt kết quả, gia tăng khả năng tầm nhìn và sự thành công

– Nhân viên muốn đồng hành với kết quả và thành công

– Mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng

CẤP ĐỘ 4: LÃNH ĐẠO BẰNG PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

– Nhân viên theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ

– Nhân viên trung thành với bạn

– Mục tiêu dài hạn xuất hiện từ đây

– Tổ chức tiếp tục phát triển thông qua sự phát triển nhân viên của bạn.

CẤP ĐỘ 5: LÃNH ĐẠO BẰNG UY TÍN CÁ NHÂN

– Thu hút những nhân viên trung thành và dám hy sinh

– Đã bỏ nhiều năm và công sức cho việc đào tạo, hình thành các thế hệ lãnh đạo

– Thế hệ niềm vui lớn khi thấy nhân viên trưởng thành và phát triển

– Giúp tổ chức phát triển nhanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *