32 NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN❗

Tính đến 22:24 tối ngày 13/10, Yên Nhật chạm mức giảm kỷ lục 32 năm mới có 1 lần, 1 USD = 147 Yên.

Có lẽ vì không còn lời gì để nói, tờ Yahoo của Nhật chỉ kịp lên 1 bài viết đúng 1 dòng, không bình luận thêm.

“Yên rớt thảm, mức 32 năm mới có 1 lần”


Nguồn: Yahoo Jp via TAIHEN
Via: Battlecry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *