#30P_share Từ ngày đọc cuốn “Tốt hơn mỗi ngày” mình tập thói quen dùng…

#30P_share Từ ngày đọc cuốn “Tốt hơn mỗi ngày” mình tập thói quen dùng…

#30P_share

Từ ngày đọc cuốn “Tốt hơn mỗi ngày” mình tập thói quen dùng sổ tay và viết bằng bút mực.
Mục đích là để trả lờ các câu hỏi ở cuối mỗi mục rất hay dù quan điểm về tôn giáo của cuốn này hơi nhiều thì mình vẫn thấy sách đem lại cho bản thân mình nhiều thói quen tích cực.
Đúng là tốt hơn mỗi ngày.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *