“3 CHA CON ANH ĐÓI QUÁ, SÁNG GIỜ ĂN CÓ 1 GÓI MÌ À ” 😢

Hình ảnh chú bẽn lẽn bước vào quán, ngượng ngùng xin 3 xuất cơm không thôi. Chú làm phụ hồ, mà vì dịch đã thất nghiệp mấy tháng nay, làm đàn ông sức dài vai rộng mà phải xin thế này chú thẹn lắm. Nhưng mà 3 cha con chú đói quá, chú hết cách rồi.

Chị chủ quán cố gắng thu xếp cho chú 3 xuất cơm, nhưng chú nhất quyết xin cơm không vì không có tiền trả mà lấy nhiều quá. Nhưng rồi chị cũng động viên chú rằng hết dịch đi làm rồi quay lại trả, cho chú mượn đỡ 3 suất đó thôi chú mới nhận.

Bóng lưng gầy khuất dần, bóng lưng gánh vác cả 2 đứa con nhỏ. Những người làm cha, làm mẹ thầm lặng hy sinh là vậy, không con cái biết hiểu lòng cha mẹ được là bao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *