23 WEBSITE TỰ HỌC NGOẠI NGỮ ĐỈNH CAO KHÔNG THỂ BỎ QUA

1. Học nhiều ngoại ngữ miễn phí: https://www.duolingo.com/
2. Học ngoại ngữ trong 200 giờ: https://lingvist.com/
3. Cộng đồng học ngoại ngữ miễn phí: https://www.busuu.com
4. Sử dụng flashcards để học từ vựng: https://www.memrise.com
5. Trang luyện viết tiếng Anh hay: https://owl.english.purdue.edu/
6. Trang luyện đọc hiệu quả: http://www.mightybook.com/
7. Trang luyện nói hiệu quả: http://www.talkenglish.com/
8. Trang luyện thi ielts cực hay: http://ielts-simon.com/
9. Tổng hợp tất cả đề thi tiếng Anh: http://www.english-test.net/
10. Từ điển oxford siêu chuẩn: https://www.oxforddictionaries.com
13 Kênh Youtube Triệu Views Tự Học Tiếng Anh Hiệu Quả
1. Khơi dậy đam mê học tiếng Anh
https://www.youtube.com/user/learnexmumbai
2. Học nghe
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
3. Tự chọn giáo viên
https://www.youtube.com/user/engvidenglish
4. Luyện giọng – phát âm
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish?feature=watch
5. Luyện giao tiếp chuẩn bản ngữ
https://www.youtube.com/user/tienganhlangmaster
6. Học từ vựng chuyên ngành với animations sinh động
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA
7. Học từ vựng, idioms và phrasal verbs
https://www.youtube.com/user/ESLbasics
8. Học với gia sư, video có slides và đồ họa sống động
https://www.youtube.com/user/JenniferESL?feature=watch
9. Video ngắn, theo chủ đề
https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink
10. Giải quyết nỗi lo Pronunciation
https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal
11. Phát âm cơ bản giọng UK
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
12. Phát âm giọng Mỹ
https://www.youtube.com/user/sozoexchange
13. Học tiếng Anh giao tiếp qua các tình huống thực
https://www.youtube.com/user/SERLYMAR

#TraiNghiemSong
Sưu tầm tổng hợp
Tranh minh họa: deviantart.com/apolar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *