#225Những thứ giống như lông bàn chải nằm ở 2 bên thang cuốn dùng để làm gì nhỉ?

Những thứ giống như lông bàn chải nằm ở 2 bên thang cuốn dùng để làm gì nhỉ?

Những thứ giống như lông bàn chải nằm ở 2 bên thang cuốn dùng để làm gì nhỉ?

————————

Đáp: Ben Hammett
Chúng là 1 lời nhắc nhở về xúc giác rằng hãy giữ chân của bạn tránh xa khỏi mép thang cuốn.
Trái ngược với suy nghĩ thông thường của mọi người, phần nguy hiểm nhất của thang cuốn không phải là những chiếc răng cưa sắc nhọn nằm ở cuối.
Thứ nguy hiểm nhất chính là sự chuyển động liên tục của từng bậc thang so với 2 cạnh bên của thang cuốn, điều này có thể cuốn và cắt bất kỳ thứ gì va chạm vào chúng.
————————
Nguồn: qr.ae/pNJLPO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *