20 CUỐN SÁCH PHẢI ĐỌC TRƯỚC TUỔI 30
(Lưu lại để đọc dần nhé)

 1. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ
 2. Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực
 3. Đắc nhân tâm
 4. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành
 5. Kỷ luật làm nên con người
 6. Nhà giả kim
 7. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
 8. Vươn lên hoặc bị đánh bại
 9. Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi
 10. Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
 11. 20 30 tuổi, 10 năm vàng quyết định bạn là ai
 12. Ba người thầy vĩ đại
 13. Không nỗ lực đừng tham vọng
 14. Thay đổi một suy nghĩ thay đổi cả cuộc đời
 15. Bạn càng mạnh mẽ thế giới càng công bằng
 16. Rồi một ngày bạn sẽ hiểu
 17. Tony buổi sáng – Trên đường băng
 18. Cha giàu cha nghèo
 19. Một ngày bằng 48 giờ
 20. Quẳng gánh lo và vui sống

Leave a Reply

Your email address will not be published.