1 TIẾNG TRƯỚC TẠI ĐÀ NẴNG: MƯA LIÊN TỤC NHIỀU TIẾNG, GIÓ TO, CÂY ĐỔ, ĐƯỜNG PHỐ KHÔNG 1 BÓNG NGƯỜI. 


Tại đầu cầu Đà Nẵng, mưa to hàng giờ cùng gió đã bắt đầu quần thảo đất liền. Gió mạnh đã khiến nhiều cây to cùng một vài biển quảng cáo gãy đổ. Đường phố vắng tanh, người dân thực hiện nghiêm chỉ thị của thành phố “không ra khỏi nhà sau 20h”.
Được biết, khoảng 22h bão sẽ đổ bộ vào đất liền và sẽ quần thảo liên tục trong 7-8 tiếng rồi mới suy yếu. Đây mới chính là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất của cơn bão này.
Ảnh: Tiin/ review Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *