??Thầy Tôi Dạy !!

Thầy Tôi Dạy

??Thầy Tôi Dạy !!
*************
1. Nếu em muốn làm được những gì mình muốn, hãy dùng phép CỘNG (tức là CỘNG TÁC )
2. Nếu em muốn làm cái mới phải kết thúc cái cũ, hãy dùng phép TRỪ (tức là TRỪ BỎ )
3. Nếu em muốn có thật nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều xe,… phải giỏi phép NHÂN (tức la NHÂN BẢN )
4. Nếu em muốn có nhiều bạn, nhiều người yêu thì phải giỏi phép CHIA (tức là CHIA SẺ )
????Thành thạo cả 04 điều trên em sẽ trở thành 01 lãnh đạo xuất sắc.
?? Hãy nhớ :
NHÂN () CHIA () TRƯỚC, CỘNG (+) TRỪ (-) sau.
? Phải có PHƯƠNG ÁN NHÂN BẢN thật nhanh HỆ THỐNG và xác định cách CHIA SẺ LỢI ÍCH trước khi CÔNG TÁC hay CẮT BỎ .
?Cuối cùng, hãy ĐƠN GIÃN HÓA CUỘC SỐNG, giống như 1 + 1 = 2, em sẽ có Thành Công mỹ mãn…
P/s : cám ơn bạn đã đọc bài. Bài viết nhằm tiếp thêm động lực cho tất cả những người đã & đang muốn giúp đỡ người khác, & tiếp tục giúp đỡ người khác, vì SỨ MỆNH TRAO GIÁ TRỊ & CƠ HỘI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *