? BIẾT NHÌN NHẬN VÀ THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ KIẾN TẠO CUỘC ĐỜI NGOẠI HA…

? BIẾT NHÌN NHẬN VÀ THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ KIẾN TẠO CUỘC ĐỜI NGOẠI HA…

? BIẾT NHÌN NHẬN VÀ THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ KIẾN TẠO CUỘC ĐỜI NGOẠI HẠNG

Trâu cày ruộng cả 1 đời, ko có mẩu ruộng nào là của trâu

Đi làm thuê cả 1 đời, ko có sự nghiệp nào thuộc về bản thân

Người vừa đi trà đã nguội, vừa từ chức thì đã có người thay chân

Ông chủ chỉ có thể cho ta vị trí, ko thể cho ta tương lai.

Việc càng dễ làm lại càng ko có giá trị.

Thông minh luôn luôn ko thể so sánh với trí tuệ.

Người chỉ chăm chăm vào lợi ích rất khó để đạt được thành công lớn

Về cơ bản những người muốn sau 1 đêm trở nên giàu có thì cũng có thể sau 1 đêm thành tay trắng.

Muốn khiến nhãn quang của mình trở nên cao xa, tư tưởng có chiều sâu, sinh mệnh có bề dày, hãy kiên trì theo chân người thành công, không ngừng tham gia vào môi trường thành công.

Bởi vì NƯỚC CHẤT MỚI CẤT ĐƯỢC RƯỢU NGON, môi trường tốt mới giúp bạn THÀNH TÀI.

? Làm đúng việc THẮNG MỘT THỜI

? Theo đúng người THẮNG MỘT ĐỜI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *