?????? ???́? ??? – thiên nhiên đẹp, con người thân thiện nhiệt tình, đồ ăn ngon, các…

?????? ???́? ??? – thiên nhiên đẹp, con người thân thiện nhiệt tình, đồ ăn ngon

?????? ???́? ??? – thiên nhiên đẹp, con người thân thiện nhiệt tình, đồ ăn ngon, các dịch vụ du lịch giá cả vô cùng hợp lí..

Video mình quay bên dưới là quay bằng đt và cắt ghép lại sơ sài để gọi là lưu giữ lại một chuyến đi thui, quay ít và thiếu kha khá chỗ đẹp do mải “thưởng thức” mà không cầm đến đt luôn ?

Tổng chi phí dưới 10 triệu/ng. Đối với mình đây là nơi thực sự nên đến 1 lần nếu chọn Thái Lan là đất nước sẽ đặt chân tới.

#checkinphuket #checkinthailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *