⭕️ Paris Catacombes

⭕️ Paris Catacombes

👉 Vào đầu thế kỷ 18, những khu vực chôn tập thể người chết và các nghĩa trang nhỏ trong khắp Paris gây ô nhiễm nhiều nguồn nước sạch và các bệnh dịch khác nhau hoàng hành.
🎗 Nhiều bác sỹ, y tế Pháp đã đồng lên tiếng chỉ trích và mọi người cùng chính phủ đã đồng thanh dẹp hết các nghĩa trang nhỏ với các khu chôn tập thể.
💀 Tất cả các hài cốt đã đưa vào những đường hầm của Paris và hiện giờ trong Catacombes có khoảng 6 triệu bộ hài cốt. Mỗi năm có khoảng 500.000 người sếp hàng vào tham quan 1,7km hầm Catacombes Paris.

🛌 Các bạn đến Paris du lịch có thể mướn 1 phòng Airbnb để ngủ qua đêm trong hầm này… giữa những bộ xương khô để trải nghiệm nhé 🥶

#catacombes

Leave a Reply

Your email address will not be published.