⭕️ Arles (Pháp)

⭕️ Arles (Pháp)

⭕️ Arles (Pháp)

👉 Thủ đô các làng trấn thủ của đế quốc la mã

⚔️ Thời thượng trung cổ, để nâng cao sức mạnh của Cesar, người la mã đã biến đổi nhiều thành phố khắp Châu Âu theo phong cách đế quốc Roma.

🏟 Giữa những thành phố đó, Arles được xem là trọng điểm của người la mã trong quá trình bành trướng sự đô hộ của mình khắp Châu Âu.

👍 Sau 1000 năm trung cổ và 500 năm phục hưng, Arles được ghi lại kiến trúc của nhiều thời đại thế kỷ đầy tính chất lịch sử

#Arles

Golden Guide – Du lịch châu Âu

Leave a Reply

Your email address will not be published.